Uitgave  |  Nummer 11, november 2017
Voorwoord

De afgelopen jaren hebben wij als gemeente erg ons best gedaan om de relatie met onze ondernemers te verbeteren. Bestuurlijk leggen wij tegenwoordig ieder jaar tussen de 30 en de 40 bedrijfsbezoeken af. Ambtelijk worden er ook zeker tussen de 80 en 100 bedrijfsbezoeken afgelegd.

Wat betreft de echte bedrijfscontacten moesten wij het in eerste instantie vooral hebben van de bedrijvencontactfunctionaris Piet Plantenga. In de loop der jaren is onze medewerkster Recreatie en Toerisme zich steeds meer gaan richten op de ondernemers in deze sector en is ook Lidia Huisman bedrijven gaan bezoeken. Een jaar of 8 geleden hebben wij de functie van Accountmanager Werkgelegenheid in het leven geroepen. De afgelopen 5 jaar wordt die functie vervuld door Ingrid Borgman en ook zij heeft zich echt gericht op onze lokale ondernemers. Ze heeft veel contacten met ondernemers over werkervaringsplekken en over het vervullen van vacatures met mensen bij ons uit de kaartenbak.

Acht jaar geleden is Bart Sieben bij ons gaan werken, hij is in eerste instantie aangetrokken als Ruimtelijke Ordening specialist. De laatste jaren heeft hij zich echter vooral bezig gehouden met de realisatie van het Ecomunitypark en de komst van het Biosintrum, met oog voor de circulaire economie in het algemeen. De inzet van Bart op dit gebied heeft mede geleid tot het uitvoeringsprogramma Biobased Economy. Het programmaplan bestaat uit 50 innovatieve projecten tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Om dat alles in goede banen te leiden is vorig jaar Sven Stielstra aangetrokken. Deze vijf mensen vormen met elkaar het bedrijvenloket. U als ondernemers verdient de steun van dit ondernemersloket. Dit in het besef dat de lokale economie de kurk is waar de samenleving op drijft en die er voor zorgt dat wij ons voorzieningenniveau op peil kunnen houden.

Heeft u vragen of problemen of wilt u graag een bedrijfsbezoek door een delegatie van het college? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ik hoorde onlangs dat de relatie tussen gemeente en ondernemers nog nooit zo goed was geweest als het nu is. Iets waar ik trots op ben en wat ik graag zo wil houden en mogelijk nog verder wil uitbouwen. Dit in de wetenschap dat wij samen veel meer kunnen en veel sterker zijn dan alleen.

Recreatiecongres op 7 december 2017

Gasten willen steeds meer: geïnspireerd raken, uitgedaagd worden, onthaasten, gemak, luxe, sportief bezig en samen zijn. Dit totaalplaatje bieden kan alleen door als organisatie mee te veranderen met deze behoeften. Kunnen we dit in Drenthe en Ooststellingwerf wel? Hebben wij de flexibiliteit onze organisaties aan te passen aan de nieuwe verwachtingen en verlangens van onze gasten?

Tijdens ons congres op 7 december 2017 brengen wij bij u een verandering teweeg met prikkelende en inspirerende sprekers. Victor Lamme vertelt over bewustzijn, vrije wil, neuromarketing en gedragsbeïnvloeding. Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe, gaat in op content- en influencer marketing. Lars van Pelt, director Development NL van Center Parcs, gaat het hebben over o.a. investeringen in De Huttenheugte en Herman Konings master in de theoretische psychologie en trendwatcher, zorgt voor de nodige kennis en humor.

Ook dit jaar herhalen wij het succesvolle voorprogramma, waarbij u kunt kiezen uit presentaties over campers, evenementen, gastheerschap in het landschap of de paardenprovincie Drenthe. Aan het eind van de dag bieden wij u de mogelijkheid de (vernieuwde) Bonte Wever te bekijken. Laat u inspireren tot verandering en maak van de gelegenheid gebruik van gedachten te wisselen met collega’s, beleidsmakers en toeristische organisaties. Kom naar ons 33e Recreatiecongres.

Officiële berichtgeving LF2018

In de afgelopen weken hebben wij verschillende berichten ontvangen over aanbiedingen van websites om uw bedrijf op te vermelden. Dit in aanloop naar het Culturele Hoofdstadjaar. Deze websites bieden u de mogelijkheid tegen betaling uw bedrijf mee te nemen op de site en in social media communicatie. In sommige gevallen wekt de naam de indruk een officieel LF2018 of Friesland kanaal te zijn.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat u voor uw bedrijfsvermelding op de officiële websites van Culturele Hoofdstad (2018.nl), Merk Fryslân (Friesland.nl) en Marketing Leeuwarden (mooileeuwarden.nl) niet hoeft te betalen. De initiatieven die u wel om een financiële bijdrage vragen, zijn geen officiële kanalen. Het is uiteraard uw eigen afweging om te bepalen of u ook op andere websites zichtbaar wilt zijn.

Daarnaast bestaan er veel social media accounts rondom Leeuwarden, LF2018 en Friesland. Daarom wijzen wij u graag op de officiële kanalen van de stad en provincie:

•          Facebook: @leeuwardenstad, @lf2018 en @friesland.nl

•          Twitter: @leeuwardenstad, @lf2018 en @frieslandtips

•          Instagram: @leeuwardenstad, @lf_2018 en @frieslandstyle

Met vriendelijke groet,

De teams van LF2018, Merk Fryslân en Marketing Leeuwarden.

Ps. Bent u nog niet zichtbaar op bovengenoemde officiële websites maar wilt u dit wel, dan kunt u een account aanvragen op friesland.nl/ondernemers. U wordt dan tevens opgenomen in de nieuw te lanceren LF2018 app (januari 2018).

Toeristische bewegwijzering

In Appelscha en omgeving is nieuwe toeristische bewegwijzering geplaatst. De toeristische bewegwijzering in Appelscha was aan vervanging toe. De bewegwijzering was onoverzichtelijk, vooral door de veelheid aan verwijzingen. Daarnaast was de bewegwijzering niet eenduidig, door de verschillende typen en kleuren. Dit maakte dat het er rommelig uitzag. De toeristische bewegwijzering in en rond Appelscha is nu weer up to date, het ziet er netjes uit en bedrijven zijn weer goed vindbaar.

De reacties op de nieuwe bewegwijzering zijn positief. Daarom gaan wij onderzoeken of het mogelijk is om de toeristische bewegwijzering in de rest van de gemeente ook te vervangen.

Helaas staan er rond Appelscha nog illegale reclameborden van verschillende bedrijven. Deze borden zorgen voor een rommelig beeld en willen we laten verwijderen. De gemeentelijke handhavers gaan hiermee aan de slag.

Programmabegroting 2018 - 2021

De ontwerp Programmabegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 is aan de gemeenteraad aangeboden. De raad behandelt deze begroting op dinsdag 7 november 2017, vanaf 15.00 uur. U kunt het ontwerp raadplegen op onze website. Het ontwerp ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Het boekwerk is tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar.

Parkeerverbod paralelweg Venekoterweg

Naar aanleiding van klachten van ondernemers is besloten een parkeerverbod in te stellen op de parallelweg van de Venekoterweg op het bedrijventerrein. Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 18 oktober 2017 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt zes weken na deze bekendmaking in werking.

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Bouw Biosintrum van start!

Op vrijdag 1 december begint de bouw van het Biosintrum. Op die dag gaat de eerste schep de grond in van dit opzienbarende kenniscentrum voor biobased economy. In de maanden erna zal deze ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid gestalte krijgen. U bent van harte welkom bij deze officiële openingshandeling. We verwelkomen u graag op vrijdag 1 december aanstaande, van 13.00 tot 15.00 uur, op het Ecomunitypark 1 in Oosterwolde. Hieronder vindt u het programma:

Programma

12.30 – 13.00 uur Inloop
13.00 uur            Welkom door burgemeester Harry Oosterman.
13.10 uur            Interviews met architect Paul de Ruiter & betrokkenen Biosintrum vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
13.35 uur            Eerste schep door de directeur van het Ecomunitypark Anne Jan Zwart, gedeputeerde Sander de Rouwe & burgemeester Harry Oosterman.
14.00 uur            Toost op het Biosintrum.
14.10 uur            Lancering spijkerbroekencampagne.
Afsluitend een borrel tot 15.00 uur

Het zal een bijeenkomst worden die aansluit bij de toekomst van het Biosintrum:een ontmoeting tussen inspirerende mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Kijk ook op www.biosintrum.nl voor meer informatie over dit innovatieve project.

Opgave

U kunt zich opgeven voor 22 november 2017 voor deze bijeenkomst via Jenny ten Wolde; j.tenwolde@ooststellingwerf.nl of telefonisch: (0516) 56 63 29. Geeft u hierbij aan met hoeveel personen u komt en uw naam voor op de naambadge. We hopen u te zien op 1 december!

Week van de Uitwisseling

Wel eens gehoord van ‘De Week van de Uitwisseling’? In deze week zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open, zodat werknemers de kans krijgen om een zogenaamd kijkje in de keuken van een ander bedrijf te kunnen nemen. Of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut of brugwachter bent, ‘De Week van de Uitwisseling’ is voor iedereen. In 2012 is dit initiatief van de stichting Werken In Friesland van start gegaan en was met bijna 400 deelnemers een doorslaand succes.

Arbeidsmobiliteit, kennisdelen en samenwerken

In 2018 wordt ‘De Week van de Uitwisseling’ opnieuw georganiseerd in de maand juni. Het doel van dit project is om de arbeidsmobiliteit, kennisdeling en samenwerking in Friesland te stimuleren. Een mooie gelegenheid om ook uw bedrijf en medewerkers kennis te laten maken met dit geweldige project.

Uitstekende kans

De gemeente Ooststellingwerf doet al een aantal jaren aan dit project mee. Wanneer meer bedrijven uit Ooststellingwerf zich aanmelden dan biedt dit een uitstekende kans om medewerkers uit te wisselen tussen de gemeente en bedrijven in Ooststellingwerf en zo elkaar beter te leren kennen.

Waarom meedoen?

Laat je medewerkers en jezelf inspireren door een andere werkwijze, een ander bedrijf, werk aan je netwerk, deel kennis, leer van elkaar en onderzoek andere functiemogelijkheden in het kader van je loopbaanontwikkeling. Deelname is eenvoudig en vooral leuk en leerzaam.

Meedoen

Meedoen is heel eenvoudig en de spelregels zijn dat ook: 1 = 1. In ruil voor één aangeboden werkplaats mag één medewerker een dag meedraaien in een ander bedrijf. We hopen van harte dat u dit jaar met uw organisatie deel wilt nemen aan de Week van de Uitwisseling.

In één van de volgende nieuwsbrieven zullen we u laten weten hoe en wanneer u uw organisatie kunt opgeven. Later volgt ook de mogelijkheid voor werknemers om zich aan te melden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hillie Kroes, HR adviseur, tel: 0516-56 62 33 of email: h.kroes@ooststellingwerf.nl

Ik zoek werk

Ik ben Edo Pronk, 29 jaar en ik woon in Fochteloo. Ik ben me aan het heroriënteren op de arbeidsmarkt. Ik heb opleidingen afgerond aan de VWO Natuur & Techniek en Docent Dans/Euritmie Hogeschool in Leiden. Ik heb voor de klas gestaan als bewegingsdocent, veel verschillende leuke banen gehad en ben nu op zoek naar een opdrachtgever waar ik met plezier kan werken. Ik ben een gedegen werker, die houdt van de combinatie van denken & doen.

Ik heb zeker een technisch inzicht en ik kan goed samenwerken, heb werkprocessen snel door en ben erg leergierig. Het soort werk wat ik zoek bevindt zich tussen basic productiewerk en hoger opgeleid werk in, dus bijvoorbeeld magazijnmedewerker, operator, baliemedewerker of bewegingsdocent. Ik wil gewoon graag aan het werk!

Zoekt u iemand die direct kan beginnen om uw bedrijf te versterken? Dan kom ik graag langs voor een kennismaking. U kunt contact opnemen met Ingrid Borgman, Accountmanager Werkgelegenheid, voor mijn gegevens.

Frysk Rekreaasje Kongres

Sinds enkele jaren organiseert Merk Fryslân het Frysk Rekreaasje Kongres, een netwerkbijeenkomst voor iedereen die in Friesland werkzaam is, en betrokken is bij het toerisme. Vorig jaar werd het Kongres gehouden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Wegens de grote opkomst en de positieve reacties heeft Merk Fryslân besloten dit jaar opnieuw het Frysk Rekreaasje Kongres te organiseren. Zet de datum alvast in uw agenda: maandag 11 december a.s., van 11:30 uur tot 18:00 uur. Het thema op 11 december is toeristische ontwikkelingen en kansen die relevant zijn nu en in de (nabije) toekomst. Thema’s zoals online marketing, social media, maar ook de kansen van Culturele Hoofdstad komen aan bod. Het volledige programma volgt binnenkort. Het Frysk Rekreaasje Kongres vindt plaats in Leeuwarden, Stenden Hotel, Rengerslaan 8. De middag start met een lekkere lunch en wordt om 17:00 uur afgesloten met een borrel. Klik hier om u aan te melden. 

De Bosbergtoren in de winter

Ook in de winter is de Bosbergtoren open. Wel heeft de toren gedurende de wintertijd andere openingstijden. Tot 25 maart is de toren geopend van 9.00 – 17.00 uur. In de winter zijn er net als in de zomer tal van mogelijkheden om leuke activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan avondopenstellingen of sterren kijken. U bent van harte welkom om uw eigen ideeën en initiatieven aan te dragen. Wij werken ondertussen aan een mooi verlichtingsplan, zodat het er ook in het donker mooi  en gezellig uitziet.  

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->